ใบสมัครเข้าแข่งขันจักรยาน "ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน"


ข้อแนะนำในการสมัคร

1. เนื่องจากหน้าลงทะเบียนนี้จำเป็นต้องมีรูปใบสลิปยืนยันการชำระเงินในการกรอกข้อมูล ดังนั้นท่านจึงควรโอนเงินก่อนเพื่อให้ได้รูปสลิป จากนั้นจึงค่อยมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย *

2. ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่ม ท่านต้องกรอกข้อมูลสมัครครั้งละ 1 ท่าน แต่สามารถโอนเงินรวมเพียงครั้งเดียวได้ โดยใช้รูปสลิปอันเดียวกันสำหรับทุกคนในการกรอกข้อมูลผู้สมัคร

3. เมื่อการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.surat7.com/table/table.php หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line = @surat7

 

เพิ่มข้อมูลนักแข่งจักรยาน
*
*
* (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) ต.ย. 19/12/2528
* ไม่ต้องใส่ขีด ต.ย. 0819998888