รายชื่อนักแข่งรุ่น D2 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี

จำนวนนักแข่ง 24 คน
ID
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รุ่น
รายละเอียดรุ่น
ไซต์เสื้อ
สถานะ
5
ณัฐพล เเซ่ลิ่ม จำรูญไดนาโม
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
95
กฤษฎากร ชูเลม็ด Sea side
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
3L
ชำระแล้ว
123
Nitikan Orn-phrom Samui MTB racing team
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
SS
ชำระแล้ว
159
อาณัติ ชาญน้ำ KNT
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
160
เกียรติพงศ์ กูลดี KNT
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
161
ทนงยุทธ สิทธิมนต์ KNT
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
188
ชวลิต บุญลือ ตาปีไบค์
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
189
วิสูตร ศรีสวัสดิ์ ตาปีไบค์
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
261
ธนันชัย แก้วกำยาน เกรียน-กาก อยากปั่น
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
263
นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก ทีมเสือสงขลา
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
292
อุเทน เขี้ยวแก้ว สิชลxc
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
295
นายวิษณุ จิตรวิโรจน์ กระบี่บ้านเรา
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
305
สราวุธ เจริญมี นทีชัย
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
XL
ชำระแล้ว
314
ปิติพงษ์ ชวลี นทีชัย
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
318
ณรงค์เดช เสนะจุติ Bike Center Phuket
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
372
ฉัตรชัย จิตภิรมย์ บางสวรรค์
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
389
นายสมบัติ แสงมณี ปากแพรกไบค์
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
XL
ชำระแล้ว
434
ฐาปนิตย์ อินทนงค์ จำรูญไดนาโมหาดใหญ่
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
435
ทวีสิน อินทนงค์ จำรูญไดนาโมหาดใหญ่
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
471
อมร เอื้องเรืองโรจน์ POP BIKE
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
481
นายชานนท์ อ่าวสินธุ์ศิริ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
483
นายชัยวัฒน์ เกกินะ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
484
นายวิศนุ ดำหาย สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
572
ปิยะพันธ์ ชีตา Speed Bike
D2
เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว

รายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด โทรแจ้งได้ที่ 063-615-6246 (จักร) หรือ Line ID : @surat7