รายชื่อนักแข่งรุ่น C1 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี

จำนวนนักแข่ง 34 คน
ID
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รุ่น
รายละเอียดรุ่น
ไซต์เสื้อ
สถานะ
19
จักรพรรดิ พันธ์ฉลาด Bike works
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
145
นายนนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ เมืองเงาะ ไบค์ (MOUNG NGOA BIKE)
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
155
ดช.สิรวิชญ์ ยิ่งยงค์ The old man.sichon
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
168
ภัทรวุธ จุลาศักดิ์ Team Citi-Thaioil
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
246
นายเจษฎา กสิรักษ์ Dragon Bike Phuket
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
251
พรหมพชร์ ริ้วมูลงาม -
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
L
ชำระแล้ว
253
นายรอยาลี มังสามาน Ocean Resort Group
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
254
สัจจพงษ์ สิตังนันท์ กาญจนดิษฐ์
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
266
จรยุทธ์ แกล้วทนงค์ ชะอวด
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
272
ภูบดี ชินธเนศ NASAN JUNIOR BIKE
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
290
นัฐพล สมศรี ทีม Bike model
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
XL
ชำระแล้ว
350
ด.ช.ธิปไตย ไทยเสน เมืองเงาะ ไบค์ (MOUNG NGOA BIKE)
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
417
อับดลเล๊าะ เหมนะ จรวดทางเรียบ
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
L
ชำระแล้ว
428
ฤทธิพร แก้วมะแป้น ปั่นยิกแลน
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
465
ภาณุวัฒน์ กระมุท เมืองไข่เค็ม ชมรมจักรยานอำเภอไชยา
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
XL
ชำระแล้ว
472
นายพิจักษณ์ เรืองวิชา สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
488
สุทธิพงศ์ หนูมา ตลาดล่างไบค์
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
520
สมยศ ระบำดี เสือพานจุล
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
546
ชัยวัฒน์ หลักดี โกล้วนหมูย่าง​ บางเลิฟชิ้ติ้
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
SS
ชำระแล้ว
547
อภิรศักดิ์ แซ่ตั๋น โกล้วนหมูย่าง​ บางเลิฟชิ้ติ้
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
3L
ชำระแล้ว
562
อนวัช แซ่ลิ่ม ชมรมจักรยานถลาง
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
567
นันทวัฒน์ ไชยฤทธิ์​ TVR​ SadaoCyclingTeam​
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
582
อภิรุฬ เพชรประสิทธิ์ อิสระ
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
SS
ชำระแล้ว
589
วรพงค์ จี๋เอ้ย จ๋วน จ๋วนทีม
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
L
ชำระแล้ว
603
กัญจพัฒน์ ปรีชาวังกุล Grant thorn ton
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
L
ชำระแล้ว
604
ธีรชัย พูลสวัสดิ์ Grant thorn ton
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
610
เกียรติศักดิ์ เกตุอักษร อิสระ
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
S
ชำระแล้ว
618
วรชัย เนียมทอง SJJ Bike
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
619
ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ SJJ Bike
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
620
อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ SJJ BIKE
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
621
คันธกานต์ ทองจันทร์ SJJ Bike
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
630
ณัชณพล สังข์กุญชร ทีมSuratthani Cycling A
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
631
มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ ทีมSuratthani Cycling B
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
M
ชำระแล้ว
652
ณัชพล เกาศิลา SJJ BIKE
C1
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี
L
ชำระแล้ว

รายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด โทรแจ้งได้ที่ 063-615-6246 (จักร) หรือ Line ID : @surat7