รายชื่อนักแข่งรุ่น C2 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี

จำนวนนักแข่ง 69 คน
ID
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รุ่น
รายละเอียดรุ่น
ไซต์เสื้อ
สถานะ
15
สมพจน์ เกลี้ยงเกตุ KCC
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
30
นายนวมินทร์ คำสงวน Phangan cycling shop เกาะพะงัน
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
39
สาธิต วิชัยดิษฐ์ แก๊งหวานเย็น
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
54
ปีเตอร์ ซีลิน -
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
68
สุธีร์ แสงขาว Pak Khlong tam
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
80
สุทธิน อินทรสุวรรณ์ ทีมปั่นด้วยใจตะกั่วป่า
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
129
ธีรพงศ์ สังข์เพชร CNT Bike
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
136
เกียรติศักดิ์ ภู่ตระกูล CNT Bike
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
XL
ชำระแล้ว
167
นาย ศราวุธ ยุคุณธร ราไวย์
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
172
จิรวัฒน์ พรหมจรรย์ ทีมพนมไบค์
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
177
วราวุธ ฉิมเรือง ตาปีไบค์
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
XL
ชำระแล้ว
198
นายอรรถวุฒิ คงช่วย BLUE TEAM
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
XL
ชำระแล้ว
199
นายอดิศร ภูมิภมร BLUE TEAM
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
L
ชำระแล้ว
207
นายพชร จากที่ BLUE TEAM
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
212
สุธัญ สงวนทรัพย์ ทับปุดไบค์
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
219
นายไพโรจน์ ปานรัตน์ อิสระ
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
3L
ชำระแล้ว
243
นายวชิรา ยมนา Dragon Bike Phuket
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
244
นายสุดรัก จันทร์อุดม Dragon Bike Phuket
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
S
ชำระแล้ว
245
นายประเสริฐ องศารา Dragon Bike Phuket
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว
271
วีระวัฒน์ อินทองแก้ว -
C2
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี
M
ชำระแล้ว