รายชื่อนักแข่งรุ่น C5 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป

จำนวนนักแข่ง 21 คน
ID
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รุ่น
รายละเอียดรุ่น
ไซต์เสื้อ
สถานะ
18
John Perrin Bike works
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
20
นายถาวร ช่วยเกิด ตาปีไบค์สุราษฎร์ธานี
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
21
นายณรงค์ หนูรอด ตาปีไบค์สุราษฎร์ธานี
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
22
นายบุญพา แก้ววงศ์ษา ตาปีไบค์สุราษฎร์ธานี
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
47
สุธรรม จิตต์ศิริ Hatyai Bike Society
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
58
JOHN WILSON แอ็คชั่นไบค์
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
126
สมโชค คุปต์กาญจนากุล พระแสงทีมถีบ
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
131
MARTIN BROT SIAM BIKE TOURS
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
146
วิรัช เปี่ยมจิตต์สกุล พีกรุ๊ปไบค์ทุ่งสง
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
147
เชิดชู สุขโต พีกรุ๊ปไบค์ทุ่งสง
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
148
สุรศักดิ์ ชุมทอง The old man.sichon
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
162
พ.ต.อ.ชำนาญ แทนม้วน The old man.sichon
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
197
นายยุทธพล ราชอักษร ตลาดล่างไบค์
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
229
นายสัมพันธ์ อินทรัตน์ ชิวชิวท่าแซะ
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
256
ศิลาดล ชาสุวรรณ กาญจนดิษฐ์
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
M
ชำระแล้ว
257
แดง แช่ฉั่ว กาญจนดิษฐ์
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
270
นายภาคย์ ผิวล้วน The old man.sichon
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
322
สุรชัย แพเพชรทอง สะพานศรี สุราษฎร์ธานี
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
S
ชำระแล้ว
452
นายสมคิด ใจจ้อง ชมรมจักรยานหลังสวน
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
S
ชำระแล้ว
529
สายัณห์ สุวรรณสาม รับตะวันกระบี่
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว
654
ชาติชาย อ่อนเรือง -
C5
เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป
L
ชำระแล้ว

รายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด โทรแจ้งได้ที่ 063-615-6246 (จักร) หรือ Line ID : @surat7